“ตอนผมออกแบบ Feast ผมตั้งใจให้ดาดฟ้าส่วนหนึ่งสามารถปลูกผักสลัดและผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายให้กับร้านต่าง ๆ ที่เช่าพื้นที่ของเราไปใช้ฟรีครับ อย่างร้าน Moomgapao ก็จะได้ใบกะเพราะจากเราไปบางส่วนจากดาดฟ้าไปใช้ รวมถึงร้านอื่น ๆ สามารถนำผักสลัดไปใช้ได้ เราได้ Bangkok Rooftop Farming – ฟาร์มบนดาดฟ้า มาช่วยดูแลโครงการและเป็นที่ปรึกษาให้ และตอนนี้ก็มี Happy Grocers ที่ปกติขายผักผลไม้ทุกวันอาทิตย์ มาทำเวิร์กช็อปส่งต่อความรู้ให้คนสามารถมีสวนดาดฟ้าของตัวเอง ในอนาคตเราก็อยากจะกระจายผลผลิตตรงนี้ไปให้ร้านต่าง ๆ ให้อารีย์ด้วย

อย่างที่ Feast เอง ตอนออกแบบเราก็ต้องใจเก็บต้นไม้ไว้เยอะ เพื่อที่จะได้เป็นพื้นที่สีเขียว ทำเป็นกึ่ง ๆ พื้นที่กลางแจ้ง ไม่ติดแอร์เพื่อลดการใช้พลังงาน ที่นี่จะเป็นคล้าย ๆ โรงอาหารที่คนสามารถรู้สึกคุ้นเคยกลับมาทานได้เรื่อย ๆ ส่วนเรื่องการรีไซเคิล ผมว่าคนอารีย์ใส่ใจเป็นอย่างดีเลย ถ้าทานเสร็จเขาจะแยกขยะให้เลยไม่ต้องบอกเลยครับ”

คุณโต เจ้าของ FEAST Ratchakru

Comments are closed.