Tag

Shambala Somtam

Browsing

“ค่อนข้างเครียดครับ ตั้งแต่เขาให้สั่งกลับบ้านอย่างเดียวรายได้ก็หายไปอีก 30-40% ครับ พอประกาศออกมาพวกผมเตรียมตัวเข้าเนื้อแล้ว แต่นอกจากห่วงกิจการแล้วก็ห่วงตัวเองด้วย เพราะผมยังไม่ถึงคิวฉีดวัคซีนซักที คนแถวนี้ก็ได้ข่าวว่าติดโควิดกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย”