Tag

ปลอดสารพิษ

Browsing

“พวกเราเรียนจบมาด้านธุรกิจเพื่อสังคม จากธรรมศาสตร์ เพิ่งจบได้ปีเดียวก็โดนโควิด ทำให้เรารู้ว่าเกษตรกรรายย่อยถูกตัดขาดจากชุมชนเมือง เราเลยหันมาขายผักผลไม้ตรงจากเกษตรกรให้คนกรุงเทพฯ ลูกค้า Happy Grocers ช่วงแรก ๆ ของเราส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมักรู้ว่าพืชผักที่เขาซื้อมาที่จากไหน

มันทำให้เรานึกขึ้นได้ว่า เออ คนไทยเราเวลาไปซื้อของจากซุเปอร์ฯ เราไม่เคยรู้เลยเนอะว่าผักผลไม้ที่เราซื้อมันมาจากไหน หรือมีผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไง ส่วนใหญ่สินค้าออร์แกนิกจะพูดถึงประโยชน์ทางสุขภาพ แต่เราทำอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะอยากเน้นว่าการซื้อผักผลไม้ตรงจากเกษตรกร มันสร้างรายได้ให้ชุมชน และเราก็ได้เห็นว่ามันดีต่อดินและไม่มีสารพิษจริง ๆ ด้วย”