“คุณปู่เราเป็นคนตั้งชื่อซอยสายลม (พหลโยธินซอย 8 ) สมัยก่อนซอยต่าง ๆ จะตั้งชื่อกันเอง โดยมากก็เป็นชื่อที่ทางเจ้าของที่ดินเป็นคนตั้ง เช่น อารีย์จะเรียก “กาติ๊บ” ตามชื่อ นายห้าง อี.แอม กาติ๊บ เจ้าของที่ดินเดิม แต่ซอยสายลม เป็นซอยที่คนซึ่งมาซื้อที่ดินกลุ่มแรกๆ ช่วงประมาณปี 2491 มาร่วมโหวตชื่อกัน คุณปู่เห็นว่าลมมันพัดแรง และคนอื่นก็ชอบ ก็เลยได้ชื่อซอยสายลมแต่นั้นมา

ส่วนสหกรณ์พระนคร ตรง BTS อารีย์ เป็นห้างที่ชึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของสินค้ามานาน ในอดีตพื้นที่ตรงนั้นคนแถวนี้รู้จักกันในชื่อ “บ้านหม่อมเกี่ยว” (ราชสกุล ทินกร สืบเชื้อสายจากรัชกาลที่ 2) ซึ่งเป็นคุณทวดเราเอง ตระกูลทินกรตัดสินใจขายที่ตรงนั้นแก่สหกรณ์พระนคร พ่อเราเป็นคนซอยสายลม ส่วนแม่มาจากตระกูลทินกร เขาเจอกันที่อื่นแต่เพิ่งมารู้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทีหลัง”

ใหม่ ผู้สนใจประวัติศาสตร์ย่านอารีย์-สะพานควาย หนึ่งใน Editor เพจ Ari Around

Comments are closed.