“คุณยายที่เป็นเพื่อนบ้านเคยเล่าให้พี่ฟังว่า สมัยก่อนเมื่อพูดถึงซอยราชครูเนี่ย ส่วนใหญ่จะรู้ว่าเป็นบ้านนายพล ตำรวจ นักการเมืองระดับสูง และซอยอารีย์สัมพันธ์ที่อยู่ถัดลงไปก็จะเป็นบ้านของนายทหารคนสนิท ไปจนถึงซอยอารีย์สัมพันธ์ปลาย ๆ ก็จะเป็นข้าราชการ ทีทำงานอยู่แถวกระทรวงต่าง ๆ ในบริเวณนี้ รวมไปถึงบ้านของคนที่ทำงานช่วยเหลือในบ้านคนเหล่านี้ โดยจะไล่ไปจนถึงชุมชนซอยศาสนา เหมือนว่าการขยายตัวของเมืองในยุคนั้นมันจะมีลักษณะเกาะกลุ่มกัน มอบประโยชน์ให้กันและกัน แล้วมันก็ค่อนข้างอธิบายโครงสร้างลำดับชั้นของ สังคมไทย ได้มาก”

Comments are closed.